måndag, februari 20, 2017

Motionera mera – gör din stämma hörd på stämman


Varje medlem i en bostadsrättsförening har rätt att skriva motioner till stämman om saker som hen vill ändra på. Tyvärr är det många som missar denna möjlighet. Tänk på att se efter i stadgarna när det är sista dagen för att skriva motionen. Vanligen är sista dagen någon gång i mars/april, vilket betyder att det är hög tid få detta gjort nu.
En motion ska vara saklig och beskriva ett problem och ha ett förslag till förbättring i föreningen och ska vara undertecknad.
Om du skriver en motion som verkligen är en motion och inte enbart generellt tyckande så är styrelsen skyldig att ta upp den på årsstämman där den ska behandlas. Ibland läses motionen upp av stämmoordföranden så att alla kan ta del av den igen. Beroende på motionens karaktär kan gången vara olika. Styrelsen bör ha haft ett förberedande möte före stämman för att gå igenom inkomna motioner och bestämma hur de ska hanteras.
Är det en enkel sak som styrelsen anser gagna föreningen och frågan faller under löpande förvaltning kan de innan stämman bestämma hur frågan ska hanteras och då redogöra för det på stämman. Är det en fråga som ska behandlas på stämman är det upp till deltagarna där att bestämma fortsatt hantering. Antingen röstar stämman för eller emot ett förslag och så är saken ur vägen. Den kan också ge uppdraget till styrelsen att vidareutreda frågan eller till och med ge den mandat att ta beslut i frågan efter utredning.
Att deltaga på stämman och kanske också motionera är en rättighet som ska tas tillvara för att se till att satsat kapital förvaltas på bästa sätt.
Lycka till i din förening. 

2 kommentarer:

Aktiepappa sa...

Jag tycker även att fler bostadsrättsinnehavare borde gå på själva stämman. Speciellt nya medlemmar. Det är viktigt att se vad för folk som styr i ens förening. Dessutom lär man sig en del på det.

Vardagsekonomen sa...

Hej Aktiepappa. Visst är det viktigt. Det är styrelsen som förvaltar det satsade kapitalet.

Tack för att du är en flitig läsare och kommentator.

Allt gott