söndag, oktober 08, 2017

Dagens ungdomsledare - morgondagens företagsledare?

Äldsta barnet har börjat simskola denna terminen och när jag satt på föräldrabänken i simhallen idag slogs jag av tränarnas professionalitet.

De här ledarna är i åldrarna 12-15 gissningsvis och deras bemötande mot barnen är enastående imponerande. Var kommer denna ledarförmåga ifrån? Lärs den ut eller är den en medfödd talang?

Det är stor skillnad på att vara chef och ledare. Alla kan vara chefer, men är inte per automatik ledare för det. Vi är väl många som varit drabbade av dåliga chefer och vet vad det betyder.

Informella ledare finns också ganska ofta i yrkeslivet och kan ganska enkelt och snabbt identifieras. En del av desss är bra för företaget och kan hjälpa till att sprida företagets budskap och få medarbetarna att dra åt samma håll. Värre är det med de som har en åsikt tvärsemot vad företaget vill och kommunicerar. Dessa informella ledare kan få stor makt och underbygga ett helt företag. Det viltigaste för att råda bot på dessa "motståndare" är att kommunicera. För det är ofta bristen på kommunikation och information som göder de informella ledarna.

Så åter till simlärarna och alla andra ungdomar som dagligen tränar, leder och coachar andra barn och ungdomar. Jag är helt övertygad att det är dessa som är morgondagens företagsledare.

De är uppväxta i en tid med ohyggligt snabb förändring och tvingas hela tiden anpassa sig. De är vana att bemöta olika sorters individer och människor med kritiska åsikter (föräldrar...). Ledarskapet är redan från unga år en naturlig del av deras liv så det finns goda möjligheter att det fortsätter.

4 kommentarer:

kronantillmiljonen.se sa...

Sånt där är inspirerande. Tror att det viktigaste hos en ledare är att verksamheten fortsätter i samma riktning och med samma mål och engagemang oavsett ledaren lämnar rummet eller ej.

Vardagsekonomen sa...

Ja, verkligen. Blev som jag skrivit mäkta imponerad.

Inte enkelt att lyckas med det du skriver, men det kännetecknar en bra ledare.

Kul att du läser och kommenterar. Ha det fint.

Anonym sa...

För att inte tala om de modiga domarna i de olika sporterna, som behöver
hantera skrikiga ledarna :)

Vardagsekonomen sa...

Håller helt med dig. Finns tyvärr många dåliga exempel på detta.