söndag, december 25, 2016

Julfrid och buffertspar

God fortsättning. Nu när julfriden infunnet sig passar jag på att se över portföljerna och budget för 2017.

Den stora funderingen jag har är hur vi ska hantera vår buffert. Idag har vi ett belopp motsvarande våra totala kostnader för tre månader stående på ett bankkonto. Givetvis idiotiskt, men detta är i kategorin "gå-åt-helvete-pengar" dvs pannan går sönder, man blir sjukskriven en tid etc. Min fundering är nu att splitta denna bufferten i två lika stora delar och investera ena delen på börsen. 

Tanken är följande uppdelning av sparandet:

Buffert (klar)
Semester (2000/ månad till ett eget konto)
Aktier/fonder (7500 / månad)

Detta ger en sparkvot på 25%. Utöver detta amorterar vi på huset, bilen och CSN med sammanlagt ca 11000/ månad. Totalt använder vi 54,5% till att öka vårt egna kapital. Inte illa för en tvåbarnsfamilj med en som är föräldraledig. 

Anledningen till den höga amorteringen är att vi satt en fast kostnad för huslånen. I takt med att räntekostnaden sjunkit har vi ökat amorteringen. Jag ser det som en riskminimering och möjlighet att bo billigt.

Eftersom vi har goda marginaler totalt sett överväger jag därför att halvera bufferten. 

Vad har ni för strategier?

Inga kommentarer: