söndag, februari 05, 2017

Konspirationsteorier och Evert Bäckström

Varning! Läsning sker på egen risk. Följande tankar är högst personliga och ytterst konspiratoriska.

Hata slumpen är Evert Bäckströms strategi. Den har undertecknad också levt efter under många år. Nu börjar dock för många händelser att staplas på varandra. Senast i raden var Swedbanks bankomatstrul där tex en ensam person tagit ut 590 000 kr.

Det finns en rad isolerade händelser under det senaste året som var och en för sig är ett problem för de inblandande. Låt mig ge några exempel.

Alla minns väl överbelastningsattacken som skedde i mars 2016 när de största mediehusen slogs ut en lördag. Helt plötsligt föll en stor radiomast efter att någon lossat flera muttrar modell gigantiska. Runt om i landet har det flera gånger rapporterats om uppmaningar att koka dricksvattnet. Sturups flygplats har plötsligt blivit strömlöst vid ett par tillfällen. Och nu senast problemen för Swedbank.

Om man höjer blicken och sätter samman alla dessa händelser (finns säkert fler som skulle passa in i sammanhanget) blir mönstret ganska otäckt. Ponera att de händelser som varit skulke inträffa inom loppet av 24 timmar. Följden blir anarki och totalt kaos.

Hur ska information spridas i samhället när den digitala kommunikationsvägen är bruten och media är överbelastat samtidigt som det är strömlöst på vissa håll och befolkningen lider av magsjuka i bankomatkön?

Värnpliktens återkomst och krigsplacerade poliser? Hata slumpen, sa Bäckis. Det är kallt nu!


Inga kommentarer: